Wydarzenia

Fundacja Indigo z Nagrodą Inwestor-Mecenas im. Henryka Grohmana

W czwartek 12 grudnia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Fundacja Indigo otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Nagrodę im. Henryka Grohmana przyznano Fundacji za jej wkład w popularyzację wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego oraz zawodowego.

13 grudnia 2019

To wyjątkowe wyróżnienie, z rąk prezesa ŁSSE, odebrali wspólnie założyciele Fundacji Indigo – Magdalena oraz Dariusz Malaczyńscy. Nagroda Inwestor – Mecenas została przyznana ze względu na wkład Fundacji w podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet oraz propagowanie wiedzy z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji wizerunku.
Misją firmy Indigo jest tworzenie najwyższej jakości produktów oraz oferowanie usług na mistrzowskim poziomie. Zaś celem powołanej do życia w 2017 roku Fundacji Indigo jest niesienie potrzebującym tego osobom należnej pomocy. W ramach działań Fundacja wspiera kobiety na ich drodze do samorealizacji i rozwoju.
Wypełniając swoją misję Fundacja Indigo Nails m.in. przeszkoliła w stylizacji paznokci dziewczęta z Domu Dziecka nr 1 w Łodzi. Z kolei w ramach wspólnych obchodów Dnia Matki i Dziecka na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki przedstawiciele fundacji rozdawali dzieciom i ich mamom upominki. Dzięki temu mogli się oni choć na chwilę oderwać od przytłaczającej rzeczywistości, a na ich twarzach zagościły radosne uśmiechy.

Fundacja Indigo poprzez swoje działania nieustannie stara się nieść pomoc potrzebującym tego kobietom. Wyróżnienia takie jak Nagroda im. Henryka Grohmana stanowią dodatkową motywację do podjęcia tym intensywniejszej pracy na rzecz potrzebujących.